מבט | הסכם ישראל-לבנון 1983

בתום משא ומתן ארוך ומייגע, ראשי שלוש המשלחות בתיווכה של ארה"ב חותמים על הסכם פשרה
תאריך שידור: 17.05.1983