למשפחה | סדר יומה ועבודתה של עקרת הבית

המטלות של האישה בביתה משתוות ל-12 מקצועות שונים בשוק, אילו שכרנו את כל השירותים שלה, בכמה כסף זה היה מסתכם?
תאריך שידור: 16.09.1979