מבט | חוק ביטוח עקרת הבית

הביטוח הלאומי מבטיח סעד וקצבה חודשית לאישה שאינה עובדת ושהפכה לנכה, אבל זה תקף רק לנשים נשואות
תאריך שידור: 22.02.1978