מבט | השירות לשמירה על איכות הסביבה

סקירת פעילותו של הצוות הקטן אך הנלהב שהוקם לאחרונה ומסייע לערים בארץ להתמודד עם בעיות אקולוגיות
תאריך שידור: 05.06.1974