מבט | 25 שנים לשבוע הספר

חצי יובל לחגיגה השנתית של הספרים, קוראים הקבועים באים בכל שנה והדור הצעיר מצטרף לחוויה
תאריך שידור: 08.06.1983