מבט | השקל החדש נכנס לתוקף

שש שנים לאחר שעברנו מלירה לשקל, ישראל נפרדת מהשקל הישן ועוברת לחדש, המספרים נעשו קטנים יותר והציבור המבולבל מתקשה להסתגל. איך מגיבים לשינוי בסופר, בשוק ובקרב נהגי המוניות?
תאריך שידור: 01.01.1986