מבט | סיפורה של העיר דימונה

ראשוני התושבים מספרים על העיר שהוקמה בחולות הנגב והתפתחה מאוד, מה היה שם כשהם רק הגיעו, העדות והקהילות השונות בה, ומי זאת סימונה מדימונה?
תאריך שידור: 02.10.1969