מבט | הסטודנטים חוזרים לאחר מלחמת יום הכיפורים

שנת הלימודים באוניברסיטאות נפתחה עם חסרונם של רבים מהסטודנטים המגויסים עדיין לצה"ל. מה חושבות על כך הסטודנטיות ואיך ייראו הלימודים בשנה טרופה שכזאת?
תאריך שידור: 23.12.1973