החדשות בערבית | שיא גינס ישראלי - הציור הארוך ביותר

האומן עוזי עוזיאל נכנס לספר השיאים כשצייר את הציור הארוך ביותר בעולם על מגדל שלום בתל אביב
תאריך שידור: 12.08.1987