כמעט חצות | מדי החורף בצה"ל

פקודה חדשה בצבא - את מדי הצמר העבים ילבשו מעתה רק החיילות, "הנחשבות שבריריות וענוגות יותר". החיילים יסתפקו במדים הרגילים, עם אפודה ומעיל
תאריך שידור: 03.12.1978