כמעט חצות | מדי החורף בצה"ל

פקודה חדשה בצבא: מדי הצמר העבים יילבשו מעתה רק ע"י החיילות, "הנחשבות שבריריות וענוגות יותר". החיילים יסתפקו במדים הרגילים, עם אפודה ומעיל
תאריך שידור: 03.12.1978