מבט | קמע הכהנים העתיק שהתגלה בירושלים

בכתף הינום התגלה ממצא ארכיאולוגי נדיר מתקופת בית ראשון: שני גלילי כסף ובתוכם מגילות קטנות. מה נכתב בהן?
תאריך שידור: 19.06.1986