מבט | תשעים שנה לקק"ל

הכל התחיל מהקופה הכחולה הקטנה המפורסמת, אותה הציג בנימין זאב הרצל בקונגרס הציוני החמישי בבזל. לאן היא נעלמה?
תאריך שידור: 12.09.1991