מבט | ביקור יהודי הודו

מתיכון ועד גיל 30, צעירים שמעולם לא יצאו מגבולות ארצם הגיעו לטייל בישראל וללמוד עברית במטרה לבחון עלייה
תאריך שידור: 21.04.1985