מבט | מחליפים מטבע

יום לאחר שהמשק ביצע את המעבר מהלירה לשקל, שודר הסבר אנימציה מרהיב שיקל את הבנת השינוי המיוחל
תאריך שידור: 23.02.1980