מבט | תחילתו של הרמדאן

"התעוררו נא מעריצי אללה משנתכם" - העיתונאי הירדני חמדאני נובאני מסביר על מנהגי החודש הקדוש למוסלמים, מזריחת החמה ועד רעם התותח בסוף היום
תאריך שידור: 08.10.1972