מבט | זיהום האוויר בתל אביב

יום הסביבה הבינלאומי מצוין בישראל ואזרחים העוסקים באקולוגיה באורח פעיל מספרים על שיטות חדשות להתמודדות עם המצב
תאריך שידור: 05.06.1975