מבט | שביתה באגד

900 הנהגים השכירים של החברה שבתו במחאה, בין היתר על דרישה לביגוד ודמי נסיעה לעבודה
תאריך שידור: 16.06.1977