מבט | נערים נלכדו בנקבת השילוח

כמאה תלמידות ותלמידים מביה"ס התיכון "רמות" בבת-ים נלכדו בנקבת השילוח בעקבות גאות פתאומית
תאריך שידור: 08.05.1975