מבט | ליל הקש בקיבוץ

בעזרת טרקטורים רבים ועגלות מקיבוצים שכנים, התנפלו בני מצובה על ערימות התבן
תאריך שידור: 27.06.1980