מבט | קול ישראל בפרסית

ביקור באולפני קול ישראל המשדרים בשפה הפרסית
תאריך שידור: 13.12.1979