יומן השבוע | אופירה נבון על הטיפול בסרטן

ריאיון עם אשת הנשיא לאחר שחזרה מטיפול חדשני שקיבלה בארה"ב, על מחלת הסרטן ועל הדרכים למיגורה
תאריך שידור: 09.11.1979