כמעט חצות | נשיאי ישראל הראשונים

היכרות קצרה עם הסגנון הנשיאותי של ארבעת הנשיאים הראשונים: חיים ויצמן, יצחק בן צבי, זלמן שזר ואפרים קציר
תאריך שידור: 29.05.1987