יומן | אורי זוהר חוזר בתשובה

יום במחיצת השחקן והבדרן שנמצא באמצעו של תהליך ההתקרבות לדת, תוך כדי הצילומים ל"הצילו את המציל" והשקת תוכנית בגל"צ
תאריך שידור: 12.08.1977