כמעט חצות | ירושלמים חוגגים

עם בירות ושמחה של ממש מציינים התושבים ברחובות העיר את כניסת יצחק נבון לכסא הנשיאות
תאריך שידור: 29.05.1978