מבט | חיים הרצוג

מועמד הליכוד והמערך, הנשיא השישי של מדינת ישראל נבחר לכהונה שנייה
תאריך שידור: 23.02.1988