משדר מיוחד | עזר ויצמן

עם מינויו לנשיא מעניק לכנסת במתנה את דפי נאומו המקורי של דודו, הנשיא הראשון חיים ויצמן
תאריך שידור: 13.05.1993