בוקר טוב ישראל | ישעיהו ליבוביץ' בן 90

בהתרגשות גדולה וביראת כבוד מארחת העיתונאית יעל דן את הפרופסור בתכנית הבוקר
תאריך שידור: 11.12.1992