אישים
והרי החדשות (צילום: יעקב סער, לע"מ)

נשיאי ישראל הראשונים

היכרות קצרה עם הסגנון הנשיאותי של ארבעת הנשיאים הראשונים: חיים ויצמן, יצחק בן צבי, זלמן שזר ואפרים קציר

כתבתו של יואל אסתרון מתוך כמעט חצות, 29.5.1978