מבט | גולדה מתפטרת

בעקבות דו"ח ועדת אגרנט ועל רקע אירועי טרור בצפון, ראש הממשלה פורשת מתפקידה וכתוצאה מכך גם הממשלה. את ההודעה מוסר מזכיר הממשלה מיכאל ארנון
תאריך שידור: 11.04.1974