יומן השבוע | שוויון זכויות לנעימים ולנעמות

על רקע קיום מצעד גאווה מהראשונים שהיו בישראל, המפגינים מהארץ ומחו"ל מתראיינים על התמודדויות הקהילה
תאריך שידור: 20.07.1979