הענקת עיטורי עוז ומופת ללוחמי יום כיפור - משדר מיוחד

שנתיים מתום הלחימה, מוענקים לגיבורי המלחמה או למשפחותיהם עיטורי גבורה, בטקס חגיגי ועצוב בבנייני האומה בירושלים
תאריך שידור: 08.05.1975