יומן השבוע | הבדלי מגדר, פערי שכר

ראיונות עם עליזה תמיר ואוריאל אברמוביץ מההסתדרות, על ההבדלים בין שכר הנשים לשכר הגברים
תאריך שידור: 24.01.1975