שמקום קבורתם לא נודע

משפחות הנעדרים במצרים במלחמת יום הכיפורים נזכרות ביקיריהן - בבית, במלחמה וכשהגיעה הבשורה
תאריך שידור: 11.10.1997