שמקום קבורתם לא נודע

משפחות הנעדרים במצרים במלחמת יום הכיפורים נזכרים ביקיריהם - בבית, במלחמה וכשהגיעה הבשורה
מנחה: יעל דן תאריך שידור: 11.10.1997