בעקבות העתיקות

מערת קבורה של משפחה חשמונאית

חשיפתו של האזור העלה שאלה שאיתה מתמודדים החוקרים כבר תקופה ארוכה - האם הגילוי אכן מרמז על מיקומה של מודיעין הקדומה?
כתבתו של בני ליס מתוך מהדורת מבט, 16.11.1995
התגלית של מערת הקבורה בסמוך לכביש 443, הביאה לתפנית בדיון הנוגע להיכן נמצאה העיר מודיעין הקדומה שהייתה עיר מולדתם של משפחות החשמונאים. המערה תוארכה לתקופת בית שני ועל הגלוסקמאות, שהן תיבות קטנות המשמשות לקבורה, נמצאו חריטות שמות הקבורים, ביוונית ובעברית קדומה. המערה נחפרה חללים חללים, כשכל פיר שוייך לאדם אחד וחלק מהפירים היו לזוגות. כשנמצאה המילה "חשמנ.." על אחת הגלוסקמאות, היא עוררה שמחה גדולה והחוקרים מיהרו להצהיר שזו מערת קבורה השייכת למשפחה חשמונאית. הצהרה זו קיבלה תשומת לב רבה בתקשורת והשמועה הועברה במהירות בכל רחבי הארץ.