עצמאות בארכיון

ולתפארת מדינת ישראל - הטקס המרכזי

עוד בחגיגות