חגיגות בארכיון

הרגעים הגדולים של ישראל באולימפיאדה

תוכנית המוקדשת להישגי הספורטאים הישראלים המתחרים והמתכוננים לאולימפיאדה, עד שנת 2005
תאריך שידור: 25.06.2005