הנבחרות

סדרת דוקו על מאבקן של נשים לייצוג בכנסת והמחיר האישי ששילמו,
דרך ראיונות עם חברות כנסת, מומחיות ונשות תקשורת, בשילוב חומרי ארכיון נדירים