הנבחרות

הנבחרות | פרק 3

איך מרגישה אישה בקבינט הבטחוני, איך רקע צבאי הפך לתקרת בטון והאם אישה בראשות מפלגה פוגעת בה?