חידת משולם - מבעד לארכיון

שעה לחצות | פיצוץ במו"מ

עוזי משולם ומאמיניו שוברים את הכלים ומבטלים את נסיונות ההידברות עם המשטרה. דרישתם - ועדת חקירה ממלכתית בדלתיים פתוחות
תאריך שידור: 24.03.1994