חידת משולם - מבעד לארכיון

מבט | חוזרים להתבצר ביהוד

ש.ג בכניסה, בלוקים עם פתחים לירי וצילומים של כל זר שנקלע למקום. עוזי משולם מפקד על הבית שלו כעל בסיס צבאי והמשטרה מצהירה שתאכוף את החוק בכל מקום
תאריך שידור: 05.04.1994