חידת משולם - מבעד לארכיון

המטרה: התנקשות

עוזי משולם נלקח לכלא ניצן ותומכיו מנסים לפגוע בקצין הביטחון של הכלא - בביתו הפרטי
תאריך שידור: 30.10.1994