חידת משולם - מבעד לארכיון

מבט | קייטנת ההסתה של "משכן אוהלים"

המשטרה פושעת ושרי הממשלה "יודנראט" - כמאה ילדים השייכים לישיבת חסידי עוזי משולם הפגינו בחיפה נגד תנאי המאסר של רבם
תאריך שידור: 21.01.1996