חידת משולם - מבעד לארכיון

יומן השבוע | התנועה במחתרת

"משכן אוהלים" של הרב עוזי משולם מורידה פרופיל וממשיכה בפעילותה האנטי-ממסדית עם הנהגה חדשה
תאריך שידור: 22.08.1997