חידת משולם - מבעד לארכיון

מבט | דרישה לועדת חקירה

שלמה בהגלי עלה עם משפחתו לישראל בשנת 49' במסגרת מבצע "מרבד הקסמים", וזמן קצר להגיע שהגיעו למחנה - בנו חיים נעלם. 36 שנה עברו, והוא עדיין מחפש תשובות
תאריך שידור: 10.11.1985