חידת משולם - מבעד לארכיון

מוסף המוספים | האם הועדה תחשוף את האמת אודות ילדי תימן?

בעיצומה של החקירה, שני קטבים של הדיון הגיעו לשיח סוער באולפן: החוקר וחבר הועדה עמי חובב, ולצדו העיתונאי ד"ר יגאל משיח, המבקר את פעילותה
תאריך שידור: 16.02.1996