לא חשוב מספיק | שיאים

מה משותף לכל שיאי גינס הישראלים? נותנים כבוד להישגים הלא פחות חשובים שיצאו מכאן