לא חשוב מספיק | קולנוע

נזכרים בגעגוע בבתי הקולנוע השכונתיים, עם הפוסטרים בחוץ וריח הפופקורן שנישא ברחוב