לא חשוב מספיק | אורחים מחו"ל

חושבים שהאמנים הזרים אוהבים לבקר אותנו? כאן עושים בדק בית ונזכרים בהופעות הגדולות שהיו בארץ