ישראל ואיראן - יחסינו לאן | "טהרן" בארכיון

מבט | סגירת נציגות איראן בישראל

עם קבלת ההוראה מההמשלה הפרסית בדבר ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, המקום שהיה קיים משנת 1949 סוגר את שעריו
תאריך שידור: 19.02.1979