ישראל ואיראן - יחסינו לאן | "טהרן" בארכיון

יומן השבוע | ניתוח המצב באיראן

לפני שבוע השאה עוד היה אופטימי, אבל היום נראה שגם הוא מבין שקץ שלטונו קרוב ושהמהפכה בלתי נמנעת
תאריך שידור: 29.12.1978